Leveransinformation

Leveranstider och transport

Vi levererar inom 3-5 vardagar. Längre leveranstider än angivet kan förekomma under perioder då vi har hög belastning. Alla varor skickas med Schenker. Paketet levereras till ditt närmaste Schenkerombud. Du blir aviserad via sms, e-post eller brev.

Om förseningar i  leveransen skulle uppstå (utan att vi har meddelat dig om längre leveranstid) så kontaktar du oss direkt på e-postadress  info@alemsjarnhandel.se . Vid försenad leverans har du alltid rätt att häva ditt köp. Transportskada anmäls till det DB Schenker-ombud där du hämtat ut varorna. Om du upptäcker skadan då du kommit hem tar du med hela paketet (varor och emballage) till DB Schenker-ombudet för en skadeanmälan.

 

Information om Force Majeure

Vi accepterar inget ansvar för förseningar/fel till följd av omständigheter utanför företagets rådande såsom arbetskonflikt, eldsvåda, krig, myndighetsbeslut, förminskad eller utebliven leverans från leverantör. Vidare tas inget ansvar för eventuella förändringar på produkter/produktegenskaper som ändrats av respektive leverantör och andra faktorer utanför vår kontroll. Företaget ansvarar heller aldrig för direkt eller indirekt skada/förlust som kan uppstå för kund. Företaget ansvarar heller aldrig för direkt eller indirekt skada/förlust som kan uppstå för kund.